คู่รักนักปีนเขาเปลี่ยนบรรยากาศพากันไปเย็ดหีบนยอดเเขา