เกิดอารมณ์เปลี่ยวตอนกลางวัน เลยต้องช่วยตัวเองไปก่อน แก้เงี่ยนรอควย